Ochrona podkowca małego w Polsce

Raport EUROBATS za 2012 r

Drukuj PDF

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z realizacji postanowień Porozumienia w Polsce w 2012 roku. Dużo jest w nim informacji na temat projektu "Ochrona podkowca małego w Polsce".

Więcej…
 

Podkowcowy projekt na finiszu

Drukuj PDF

30 maja kończy się realizacja projektu "Ochrona podkowca małego w Polsce".  Czas na podsumowania. W czasie realizacji projektu:

- przeprowadzono inwentaryzacje terenów, na których tego typu działania nie były wcześniej prowadzone. Zaowocowało to odkryciem 54 cennych stanowisk, z czego 30 to schronienia zimowe, a 24 to schronienia kolonii rozrodczych.

- corocznym monitoringiem objęto niemal wszystkie znane stanowiska podkowca małego w Polsce tj. 80 stanowisk letnich i 50 zimowych.

- wykonano zabezpieczenia 17 - stu zimowisk podkowca małego - 11 w województwie małopolskim i po 2 w województwach: opolskim, podkarpackim i dolnośląskim.

- wykonano wymianę pokryć dachowych w 10-ciu obiektach. Były to: kościół pomocniczy pw. Św. Michała Archanioła w Dubnem, kościół filialny pw. Św. Łukasza w Jastrzębniku, kościółparafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Jaworznej, kościół parafialny pw. Św. Katarzyny PM w Kamionce Małej, kościół filialny pw. Św. Bartłomieja w Kamionce Wielkiej, cerkiew filialna pw. Św. Bazylego Wielkiego w Koniecznej, młyn w Pierścu, kościół filialny pw. Św. Dymitriusza w Szczawniku, cerkiew filialna pw. Św. Dymitra w Śnietnicy, kościół przy pustelni Św. Jana w Trzcianie.

- zrekonstruowano zniszczone lub niekompletne ciągi roślinności w otoczeniu ośmiu letnich stanowisk podkowca małego: kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Bukowcu; kościoła pomocniczego pw. Św. Michała Archanioła w Dubnem; cerkwi pw. Bazylego Wielkiego w Koniecznej; kościoła pw. Św. Dymitra w Leluchowie; kościoła pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Nowym Rybiu; kościoła pw. Św. Stanisława i Barbary w Szyku; kościoła pw. św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej; kościoła pw. Św. Katarzyny PM w  Wilkowisku

Więcej…
 

Projekt podkowcowy na Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Świetlnego

Drukuj PDF

 

26 kwietnia  odbyła się w Warszawie pierwsza w Polsce konferencja na temat zanieczyszczenia świetlnego przybliżająca zjawisko nadmiernej emisji sztucznego światła.

Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli różnych dyscyplin nauki, jak również osób zainteresowanych tematem od strony praktycznej. Wśród uczestników konferencji nie zabrakło chiropterologów.  Konrad Bidziński z Uniwersytetu Gdańskiego przedstawił wpływ światła na nietoperze.  W swoim wykładzie zaprezentował jako dobrą praktykę nasz  projekt "Ochrona podkowca małego w Polsce".

 

 

 

Fotorelacja z OKCH

Drukuj PDF

Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej autorstwa Łukasza Płoskonia.

Wejście do galerii

Fotorelacja autorstwa studentów Wydziału Leśnego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wejście do galerii

Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji autorstwa Ewy Węgiel

Film

Więcej…
 

Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna. Wypracowanie czynnych metod ochrony nietoperzy - wykorzystanie doświadczeń projektu "Ochrona podkowca małego w Polsce "

Drukuj PDF

W dniach 22 -24 marca 2013 na terenie Centrum Szkolenia LZD Krynicy Zdrój odbyła się 22. Ogólnopolska Konferencja Chiropterologiczna zorganizowana przez PTPP "pro Natura". Konferencja stanowiła podsumowanie projektu realizowanego obecnie dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbywała się pod hasłem "Wypracowanie czynnych metod ochrony nietoperzy. Wykorzystanie doświadczeń projektu Ochrona podkowca małego w Polsce".

Więcej…
 

Ramowy program Ogólnopolskiej Konferencji Chiropterologicznej

Drukuj PDF

 

22 marca (piątek)

 

  • 17:00  -19,00 - Rejestracja uczestników (sala konferencyjna)
  • 17:00 - 18:00 - Pokaz slajdów autorstwa Łukasza Płoskonia, pt. Projekt" Ochrona podkowca małego w Polsce" w fotografii (sala konferencyjna)
  • 18:30 - 19:30 - Kolacja (stołówka Gaja)

 

Więcej…
 


Strona 1 z 14